พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ขอแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Congratulations
ขอแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Congratulations
ขอแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Congratulations
Previous
Next

ขั้นตอนต่างๆ

1. ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต

รายชื่อผู้เข้ารับพระทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ. 2565

2. บันทึกข้อมูลส่วนตัว

บัณฑิตสามารถบันทึกและยืนยันข้อมูล / เปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล
วันที่ 27 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2565

3. ยืนยันการเข้ารับปริญญา

บัณฑิตสามารถยืนยันความประสงค์ในการเข้ารับ / ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ตั้งแต่
วันที่ 27 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2565

4. พิมพ์เอกสาร
บัตรประจำตัวบัณฑิต

สำหรับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สามารถพิมพ์เอกสารค่าใช้จ่าย ได้หลังจากยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ / ส่วนบัตรประจำตัวบัณฑิตพิมพ์ได้หลังจากที่ทราบกำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตรฯ

5. รายงานตัว และฝึกซ้อม

รอกำหนดการของมหาวิทยาลัยแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

6.พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร

รอกำหนดการของมหาวิทยาลัยแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

การแต่งกายของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต

ในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

ตัวอย่างชุดครุยวิทยฐานะ

ชุดที่ถูกต้องตามระเบียบ เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องคำนึงถึง

Download ไฟล์ชุดครุยวิทยฐานะ

(เฉพาะชุดครุยที่เริ่มใช้ปีนี้เป็นปีแรก)

การวัดตัวชุดครุยวิทยฐานะ

VDO แนะนำการฝึกซ้อม

PRESENTATION | แนวปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มรภ.เพชรบุรี

ที่พักแนะนำสำหรับบัณฑิต

สำหรับวันฝึกซ้อม

ที่พักแนะนำสำหรับวันฝึกซ้อม โดยฝึกซ้อม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายชื่อ /เบอร์ติดต่อ

สำหรับวันพระราชทานปริญญาบัตร

ที่พักแนะนำสำหรับวันพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

รายชื่อ /เบอร์ติดต่อ

  • โทร 034-300-988
  • มือถือ 080-7697900
  • Line ID atsleep123
  • โทร 034-109-830
  • มือถือ 061-218 0101
  • Line ID 

เราภูมิใจบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี 2565

              ขอให้บัณฑิตทุกท่านได้ทำความเข้าใจระเบียบ ขั้นตอน และศึกษาคู่มืออย่างละเอียด ตลอดจนตั้งใจฝึกซ้อมให้เกิดความถูกต้องรวดเร็วและสวยงาม เพราะการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เป็นเรื่องที่มีความสำคัญควรฝึกซ้อมให้มั่นใจว่าจะไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น ทำให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีความสมบูรณ์ สมศักดิ์ศรีแห่งปริญญาที่บัณฑิตได้รับ 

Scroll to Top