พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กำหนดการชำระเงิน และรับชุดครุย
พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจำปี 2566
(รอรายละเอียดหลังครบกำหนดการยืนยันเข้ารับฯ)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน และซื้อชุดครุย

ข้อมูลการติดต่อ

กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 
Scroll to Top