พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การวัดตัวชุดครุยวิทยฐานะ / ขนาดชุดครุยวิทยฐานะ

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

บัณฑิตชาย

บัณฑิตหญิง

การแต่งกายของบัณฑิตใหม่

การแต่งกายของบัณฑิตใหม่

Scroll to Top