พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การแต่งกายของบัณฑิตใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

การแต่งกายของบัณฑิตใหม่

การแต่งกายของบัณฑิตใหม่

การแต่งกายของบัณฑิตใหม่

การแต่งกายของบัณฑิตใหม่

การแต่งกายของบัณฑิตใหม่

การแต่งกายของบัณฑิตใหม่

Scroll to Top